Responsive image
ข่าวสาร | News
ขอบคุณนะครับ ที่ไม่ทิ้งกัน
ผมรู้สึกดีใจและซึ้งใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ให้กําลังใจผมและทีมงานมาตลอด ไม่ว่าผมจะอยู่พรรคไหนอย่างไร หลายคนมาหาให้กําลังใจ หลายคนส่งข้อความ และหลายคนบอกตอนพบกัน "ขอบคุณนะครับ ที่ไม่ทิ้งกัน และผมก็จะไม่ทิ้งคุณทุกคน เหมือนที่ผมทํามาตลอด14 ปีที่ผ่านมา"
เจอรถคันนี้ที่ไหน เรียกใช้ได้ทุกเมื่อ
รถบริการเคลื่อนที่ สำหรับพี่น้องชาวบึงกุ่ม - รามอินทรา ที่มีปัญหาในชุมชนหรือต้องการความช่วยเหลือ ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หากพบเจอรถของทีมงานคุณแมน สามารถเรียกใช้เพื่อร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะได้
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
รับฟังทุกเรื่อง ประสานทุกด้าน ให้ง่ายกว่าเดิมเพียง Add Friends แมน เจริญวัลย์ ด้วย QR CODE และ ID Line : @mancharoenwal หรือคลิก! http://line.me/ti/p/~mancharoenwal
#รับฟังทุกเรื่องประสานทุกด้าน
นโยบาย | Policy
11 นโยบาย
พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ด้านการเมือง
ดำเนินการพัฒนาการเมืองเพื่อให้ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการเมืองที่ดี สุจริต เที่ยงธรรม การเมืองเพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้การเมืองการปกครองมีธรรมาภิบาลทุกระดับมีประสิทธิภาพ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดำรงเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านกฎหมาย
ตรากฎหมายด้วยความเป็นธรรมบนหลักการแห่งการเคารพประชาชน ธำรงหลักนิติธรรม

ด้านกระบวนการยุติธรรม
ปฏิรูประบบและกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปกิจการตำรวจ

ด้านการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพที่เป็นคนดี มีศีลธรรม มารับใช้ประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ
นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการพัฒนา เศรษฐกิจของชาติ และเศรษฐกิจของครัวเรือนประชาชน เพื่อให้ประเทศมั่งคั่ง ประชาชนผาสุกถ้วนหน้า

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปกป้องอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ สมดุล ยั่งยืน

ด้านสาธารณสุข
ให้ความสำคัญในการป้องกันโรค และการบริการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชน

ด้านสังคม
ดำเนินการให้ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนสามัคคี มีเสรีภาพและมีโอกาสเสมอภาคเท่าเทียม

ด้านอื่นๆ
แก้ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศทั้งนี้ ประชาชนเป็นผู้กำหนดนโยบายทุกด้าน
ผลงานสนับสนุน
ผลงานสนับสนุนชุมชนและด้านสาธารณูปโภค
19 ธ.ค. 61 ทีมงานแมน เจริญวัลย์ได้รับการร้องเรียนจาก พี่น้อง ทางเราจึงได้ประสานงานไปที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม ฝ่ายโยธา เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถนนเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน
Close
ผลงานสนับสนุนด้านการกีฬา
สุขภาพที่ดี ต้องเริ่มที่การออกกำลังกาย คุณแมน เจริญวัลย์ อยากให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง จึงมอบเงินสนับสนุนลานแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ สวนน้ำนวมินทร์ จำนวน 3000 บาท ในวันที่ วันที่ 19 พ.ย. 61
Close
ผลงานสนับสนุนด้านการศึกษา
6 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น. คุณแมน เจริญวัลย์ มอบทุนการศึกษา ให้น้องๆนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียน คลองกุ่มเสรีไทยอนุสรณ์ จำนวน 55 ทุนๆละ 1,000 บาท
Close
ผลงานสนับสนุนด้านศาสนา
16 พ.ย.61 คุณแมน เจริญวัลย์ และ คุณ แอน ณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช จัดกิจกรรมแจกแว่นฟรี แก่ผู้สูงอายุที่มีสายตายาว สำหรับอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ณ มัสยิดยามิอุลมุบตาดี บางเตยล่าง เสรีไทย ซอย 6
Close
เกี่ยวกับเรา | About us
ประวัติส่วนตัว
แมน เจริญวัลย์ (แมน)
การศึกษา
ระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางการเมือง
ผลงานโดดเด่น
 • วันเดือนปีเกิด

  20 เมษายน 2519

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  - หัวหน้าสาขาพรรครวมพลังประชาชาติไทย เขตบึงกุ่ม
  - นายกสโมสรกีฬาเขตบึงกุ่ม
  - ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร. )

 • นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน

  นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS ณ ประเทศสวีเดน 1 ปี

 • ซุปเปอร์แมนคนเดิม

  รับฟังทุกเรื่อง ประสานทุกด้าน

 • ประถมศึกษา

  โรงเรียนเบญจมินทร์

 • มัธยมศึกษา

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 • ปริญญาตรี

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ปริญญาโท

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • 2553

  ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติราชการเลขานุการ รองนายกรัฐมนตรี)

 • 2554

  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

 • 2557

  รองประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • 1. พลักดันงบประมาณสร้างเขื่อนด่านท้องคลองในลําคลองพื้นที่เขตบึงกุ่ม จนครบทุกคลองหลักในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

 • 2. พลักดันงบประมาณในการสร้างโดมอเนกประสงค์ในโรงเรียนสังกัด สนง เขตบึงกุ่มทั้ง8แห่ง

 • 3. ร่วมคัดค้านการขายที่ดินของการเคหะแห่งชาติบริเวณสวนนวมินทร์ภิรมย์ กับพี่น้องประชาชน 2000 คนจนมีผลให้ศาลคุ้มครองจนทุกวันนี้

 • 4. พลักดันงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่มให้เป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยและครบครันมากขึ้น

 • 5. เป็นตัวแทน กทม เซ็นข้อตกลงบ้านพี่เมืองน้อง กับเมือง ออสเตอซุน ประเทศสวีเดน เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือในด้านต่างๆระหว่าง 2 เมือง

“เกิดที่นี่ โตที่นี่ ทำเพื่อคนที่นี่”
วิดีโอ ใหม่
โดย แมน เจริญวัลย์
เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2018
โดย แมน เจริญวัลย์
เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2018